Contactgroep Postactieven (CGPA) Regio Eindhoven.

 

LogoWelkom op de website van de Contactgroep Postactieven (CGPA) Regio Eindhoven.

Deze contactgroep is een vereniging voor militairen en burger medewerkers, die hebben gewerkt bij de Koninklijke Luchtmacht - en geplaatst zijn geweest bij de Vliegbasis Eindhoven.

Ook personeelsleden van andere luchtmachtonderdelen, die op een of andere manier betrokken waren bij de vliegbasis Eindhoven zijn als lid van harte welkom.

De vereniging CGPA Regio Eindhoven is in 2003 opgericht. In de loop der tijd zijn voor de verschillende luchtmachtonderdelen en vliegbases 13 van dergelijke contactgroepen voor oud-medewerkers opgericht.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het beleid van de Koninklijke Luchtmacht om de band met oud-medewerkers en veteranen consequent te onderhouden en te versterken vanuit de beginselen van goed sociaal beleid en personele zorg.

Het hoofddoel van dit beleid is het expliciet maken van respect, erkenning en waardering voor hun inzet. Daarnaast vindt de luchtmacht het belangrijk om vriendschappelijke banden te onderhouden met oud-medewerkers vanuit de gedachte van een gedeeld luchtmachtverleden. Hierbij is het motto "All in One Family".

Jaarlijks organiseert het bestuur diverse activiteiten voor de leden zoals socials en een gezamenlijke busreis.

Ook informeert het bestuur de leden over activiteiten in het kader van militaire luchtvaart en luchtvaarthistorie en houdt hen op de hoogte van de huidige ontwikkelingen binnen de Koninklijke Luchtmacht. Logo V Fonds

Met al deze activiteiten hoopt het bestuur de band tussen oud-luchtmachtmilitairen en -medewerkers onderling en met de vliegbasis Eindhoven te onderhouden en te versterken.