CGPA Eindhoven

Koninklijke Luchtmacht


Ons laatste nieuws

Geslaagde Herfstsocial

Overzicht presentatie

Afgelopen donderdag 28 november vond de laatste ledenactiviteit in 2019 plaats. Er namen bijna 100 personen deel aan deze social, waarvan enkele nieuwe leden en een tiental leden van de Vereniging Vredemissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu). Dit in het kader van een nauwere samenwerking tussen contactgroepen postactieven en veteranen.

Programma 2020

Het bestuur heeft voor 2020 de volgende actAgenda 2020iviteiten gepland:

Eerst volgende agendapunt

donderdag, 19 maart 2020 - Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) met social