CGPA Eindhoven

Koninklijke Luchtmacht


Ons laatste nieuws

Afscheid van onze penningmeester

Tijdens de ALV op 16 maart 2023 hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Herman van Soest. Hij heeft 20 jaren de financiële zaken voor onze vereniging verzorgd. 

Voorzitter Paul Geelen dankte hem voor alles wat hij gedaan heeft en verraste hem met een cadeaubon. Bloemen werden gegeven aan zijn echtgenote Henny. Daarna sprak de Coördinator Veteranen en Postactieven van de Luchtmachtstaf, Kapitein Peter Massop, hem toe en bedankte hem namens de plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten voor zijn jarenlange inzet. 

Activiteiten 2023

11 januari:       Nieuwjaarsreceptie

16 maart:         ALV met reünie

10 mei:            Voorjaarssocial

13 juli:              Zomersocial met barbecue

21 september: Dagtocht 

23 november:  Najaarssocial

Eerst volgende agendapunt

donderdag, 13 juli 2023 - Zomersocial met barbecue

donderdag, 21 september 2023 - Dagtocht