Overzicht van oudere nieuwsberichten

Herfstsocial 2023

Het verenigingsjaar 2023 werd op 24 november afgesloten met een goed bezochte herfstsocial. Het was een gezellig samenzijn, waarbij tussen de bedrijven door gekeken werd naar een video over de geschiedenis van de vliegbasis Welschap/Eindhoven. Afsluitend was er een traditionele Indische maaltijd in buffetvorm.

Excursie op en rond vliegbasis Eindhoven

Op 8 november ging een groep van 35 leden op excursie rond en op de vliegbasis Eindhoven. Met een militaire bus reden zij eerst langs gebouwen van Welschap, die nu zijn gelegen in de wijk Meerhoven. Daarna ging het gezelschap naar het 'Schijnvliegveld' van de Duitsers, dat was aangelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van de gevechten rond de vliegbasis in 1944 werd enthousiast verteld. 

Afscheid van onze penningmeester

Tijdens de ALV op 16 maart 2023 hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Herman van Soest. Hij heeft 20 jaren de financiële zaken voor onze vereniging verzorgd. 

Voorzitter Paul Geelen dankte hem voor alles wat hij gedaan heeft en verraste hem met een cadeaubon. Bloemen werden gegeven aan zijn echtgenote Henny. Daarna sprak de Coördinator Veteranen en Postactieven van de Luchtmachtstaf, Kapitein Peter Massop, hem toe en bedankte hem namens de plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten voor zijn jarenlange inzet. 

Activiteiten 2023

11 januari         : Nieuwjaarsreceptie

16 maart          : ALV met reünie

10 mei              : Voorjaarssocial

13 juli               : Zomersocial met barbecue

21 september : Dagtocht 

8 november    : Excursie rond en op vliegbasis Eindhoven

23 november  : Najaarssocial

Busreis Maastricht en Luik

Onze jaarlijkse busreis gaat dit keer op 22 september 2022 naar Maastricht en Luik. We varen vanaf Maastricht op de Maas en na de bekende ‘Stop van Ternaaien’ komen we via het Albertkanaal in Luik. U kunt dan deze prachtige stad op eigen gelegenheid verkennen. De dag sluiten we af met een lekker driegangendiner.

 

Boottocht

 

 

 

 

Zomersocial met barbecue

Op donderdag 14 juli 2022 is er weer een social met een gezellige en smakelijke barbecue. Natuurlijk hopen we op een zonnige middag. Binnenkort ontvangen alle leden een uitnodiging met details. 

Voorzitterschap overgedragen

Op 17 maart jl. heeft onze voorzitter Karel Smit tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering zijn functie overgedragen aan Paul Geelen. Hij is in de afgelopen 12 jaar de vertegenwoordiger van onze contactgroep geweest in allerlei overlegfora en heeft zich als voorzitter al die tijd ingezet voor de leden.

De commandant vliegbasis Eindhoven en de coördinatoren Postactieven en Veteranen van de luchtmachtstaf bedankten hem dan ook hartelijk voor zijn jarenlange inzet. Dit ging gepaard met enkele cadeaus. Ook zijn echtgenote werd bedankt en in de bloemen gezet.

ALV en social

Eindelijk is het dan zo ver! Op donderdag 17 maart aanstaande houden we de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarna er een reüniesocial en een gezamenlijke maaltijd is. Leden krijgen persoonlijk een uitnodiging.

ALV en herfstsocial

Ondanks dat de coronamaatregelen op korte termijn nog kunnen worden aangescherpt, heeft het bestuur een ledenactiviteit onder voorwaarden kunnen organiseren.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 en herfstsocial zijn gepland op donderdagmiddag 25 november aanstaande. Binnenkort ontvangt u een uitnodigingsbrief met alle informatie.

Vanwege de recent aangescherpte coronamaatregelen heeft het bestuur helaas moeten besluiten de ALV en herfstsocial af te gelasten. Hopelijk wordt het in 2022 beter en kan onze vereniging weer ledenactiviteiten organiseren.

Activiteitenkalender 2021

Ondanks alle onzekerheden rond de geldende en vaak veranderende COVID-maatregelen heeft het bestuur een aantal ledenactiviteiten voor 2021 ingepland. We moeten nu al helaas bekend stellen, dat de nieuwjaarsbijeenkomst 2021 niet zal kunnen plaatsvinden.

Het jaarprogramma ziet er als volgt uit: