Voorzitterschap overgedragen

Cadeaus CVB

Op 17 maart jl. heeft onze voorzitter Karel Smit tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering zijn functie overgedragen aan Paul Geelen. Hij is in de afgelopen 12 jaar de vertegenwoordiger van onze contactgroep geweest in allerlei overlegfora en heeft zich als voorzitter al die tijd ingezet voor de leden.

De commandant vliegbasis Eindhoven en de coördinator Postactieven en Veteranen van de luchtmachtstaf bedankten hem dan ook hartelijk voor zijn jarenlange inzet. Dit ging gepaard met enkele cadeaus. Ook zijn echtgenote werd bedankt en in de bloemen gezet.

Karel is dan wel gestopt met zijn bestuurdersfunctie, maar blijft lid van de vereniging. Het was dus niet de laatste social waar hij aan deelnam. We zien hem graag terug tijdens de ledenactiviteiten, die gelukkig weer kunnen worden georganiseerd na 2 jaar coronamaatregelen.